modelvliegen ... een heel boeiende hobby

bestuurshamerNieuwe voorzitter voor MVC Swentibold

Na vijf jaar de (figuurlijke) voorzittershamer te hebben gezwaaid stopt Luc Akkermans met zijn voorzitterschap.

Tijdens de algemene ledenvergadering op 12 februari j.l. heeft hij zijn voorzitterschap overgedragen aan Sjef Boonen.

De aanwezigen bedankten Luc voor alles wat hij, samen met het bestuur en de leden,  gedurende de laatste vijf jaren heeft bereikt en wensen Sjef veel succes.

Luc AkkermansSjef 2015