modelvliegen ... een heel boeiende hobby

Jaarvergadering 2017

Beste leden,
Zoals aangekondigd word de jaarvergadering gehouden op zondag 12 februari aanstaande.
Adres: Oos Hoes, Schoolstraat 2 in Grevenbicht van 11:00- 13.30u

jaarvergaderingIndien je verhinderd zijn graag dit schriftelijk mede te delen.

Mochten er punten zijn die je graag op de agenda wil zien, horen we dat graag!

Voorlopige agenda:

 • Jaarverslag 2016
 • Financiën, uitslag Rabo Spek je clubkas actie
 • Goedkeuren notulen
 • Mutaties ledenbestand
 • Nieuw veld, verhuizing
 • Investeringen
 • Website Nieuw!
 • Actie Schone Maas
 • Nieuws van de federatie
 • Club bbq
 • Bestuurswijziging

Graag tot dan!

Met vriendelijke groeten,
Bestuur MVCS